PRACE PLASTYCZNE DZIECI
Witek
Ognisko
Wojtek

Prace Plastyczne dzieci są naprawdę piękne,w swej prostocie i oryginalności.
 Mają swe źródła płynące z głebi serca, i nie są skażone, jak częstokroć sztuka ludzi dorosłych, naśladownictwem.
Proszę prześledzić jak dzieci w różny sposób próbóją wyrazić się w sztuce.
 Ile serca i wysiłku wkładają w coraz to nowe formy wyrazu.
Ile jest w tych obrazkach bogactwa przeżyć, ile spontaniczności i świeżości ale też i trudu na drodze rozwoju.
Bronisław Suchy
Brak danych autorów poszczególnych prac. 
Jeżeli ktoś pozna swoją pracę niech napisze - jak również swoje wspomnienie z tamtych zajęć.
Księga Gości czeka na Wasze Wpisy.

Emilia lub Joanna Cicha

Łukasz Biełusz

Krzysztof Kowalski

Łukasz Biełusz

Kreator stron internetowych - przetestuj