PRACE PLASTYCZNE DZIECI
Witek
Wojtek
Ognisko

Prace Plastyczne dzieci są naprawdę piękne,w swej prostocie i oryginalności.
 Mają swe źródła płynące z głebi serca, i nie są skażone, jak częstokroć sztuka ludzi dorosłych, naśladownictwem.
Proszę prześledzić jak dzieci w różny sposób próbóją wyrazić się w sztuce.
 Ile serca i wysiłku wkładają w coraz to nowe formy wyrazu.
Ile jest w tych obrazkach bogactwa przeżyć, ile spontaniczności i świeżości ale też i trudu na drodze rozwoju.
Bronisław Suchy

Prace plastyczne Witka.
Etap pierwszy.
Etap drugi
Mapa wsi
Labirynt
Święty Marcin
Abstrakcje
*
Strony www dla firm - szybko i za darmo!