PRACE PLASTYCZNE DZIECI
Witek
Ognisko
Wojtek

Prace Plastyczne dzieci są naprawdę piękne,w swej prostocie i oryginalności.
 Mają swe źródła płynące z głebi serca, i nie są skażone, jak częstokroć sztuka ludzi dorosłych, naśladownictwem.
Proszę prześledzić jak dzieci w różny sposób próbóją wyrazić się w sztuce.
 Ile serca i wysiłku wkładają w coraz to nowe formy wyrazu.
Ile jest w tych obrazkach bogactwa przeżyć, ile spontaniczności i świeżości ale też i trudu na drodze rozwoju.
Bronisław Suchy
*
Kreator stron internetowych - przetestuj